Aktie Pak Boli 42 jaar

Jarig

De jarige eet gratis bij Pak Boli.

Wel zijn de onderstaande voorwaarden hieraan verbonden:

  1. Deze jarige eet gratis alleen op de dag van de verjaardag.
  1. Legitimatie verplicht van de jarige.
  1. Het moet minimaal 3 betalende volwassenen zijn.
  1. Vooraf bij het reserveren moet aan ons kenbaar gemaakt worden dat er een jarige in het gezelschap is.
  1. Er wordt 1 rekening opgemaakt.
  2. Niet geldig i.c.m. andere acties of promoties.
  3. Niet geldig tijdens de beide Kerstdagen.
  4. Deze actie is geldig in 2019.
  1. Uitzonderingen van de bovenstaande voorwaarden niet mogelijk.